0


VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM). Đối tượng là chuyên ngành kinh doanh trên nec sản xuất khác. CÔNG TY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM) được thành lập vào ngày 06/05/2006, có trụ sở chính đặt tại đường 12, Sông Than 2 IP, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn (FDI), với số vốn đăng ký là 8.800.000USD. Các nhà lãnh đạo chính của chủ đề là: WANG, SING-WAY, KEVIN CHOU. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/esprinta-viet-nam-co-ltd_48843

|