0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/keyces-company-limited_594709


VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY TNHH KEYCES. Đối tượng chuyên kinh doanh về Bán buôn máy móc thiết bị khác. CÔNG TY TNHH KEYCES được thành lập ngày 26/12/2016, có trụ sở chính tại Số 1B1, Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, với số vốn đăng ký là 1.900.000.000VND. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của bộ môn là: ĐÀO KIM PHƯƠNG, HÀ VĂN TÙNG, HÀ VĂN TOÀN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
 

|