0

CÔNG TY TNHH LỚP chuyên kinh doanh về giáo dục khác. CÔNG TY TNHH LÊ NGUYỄN được thành lập vào ngày 16/8/2017, có trụ sở chính đặt tại số 26 Lang, phường Nga Từ Sốc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 500.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: DINH THI HONG HUE. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

 Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/le-nguyet-company-limited_578543

|