0


VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM. Đối tượng chuyên kinh doanh về Sản xuất các mặt hàng dệt may, trừ may mặc. CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM được thành lập vào ngày 08/06/2012, có trụ sở chính đặt tại số 33 VSIP II, Đường 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu công nghiệp và dịch vụ đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thu Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn (FDI), với số vốn đăng ký là 200.000USD. Lãnh đạo chủ chốt của môn học là: KIM JONG EUN, CAO THI KIM LIÊN, KIM KWANG HO. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/mediprotek-vietnam-co-ltd_39824

|