0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NAM NAM. Đối tượng chuyên kinh doanh về Kinh doanh tài sản riêng hoặc thuê và quyền sử dụng đất. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NAM NAM được thành lập vào ngày 12/10/2010, có trụ sở chính đặt tại ấp Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn (FDI), với số vốn đăng ký là 800.000.000USD. Các nhà lãnh đạo chủ chốt của chủ đề là: LAM CHI KEUNG, STEVEN WOLSTENHOLME, BENOIT, ANDRE, HENRI AMADO. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/hoi-an-south-development-ltd_79072

|