0


Đối tượng được biết đến như một công ty chế biến và sản xuất giày dép được thành lập năm 2010 tại tỉnh Tây Ninh. Hiện tại, nó đang hoạt động với số vốn điều lệ là 46 triệu USD, được đóng góp bởi PRECIOUS FULL INVESTITAL LIMITED.

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/pou-li-vietnam-company-limited_39603

|