0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH SAMSUNG ElectroRO-MECHANICS VIỆT NAM. Môn học chuyên kinh doanh về Sản xuất linh kiện và bảng điện tử. CÔNG TY TNHH SAMSUNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM được thành lập vào ngày 19/9/2013, có trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Huyện Phố Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn (FDI), với số vốn đăng ký là 100.000.000USD. Người lãnh đạo chủ chốt là: LIM SUNG YONG. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

 

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/samsung-electro-mechanics-vietnam-co-ltd_57088

|