0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/samtec-vietnam-company-limited_948698

 

 
VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM. Môn học chuyên kinh doanh về Sản xuất linh kiện và bảng điện tử. CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM được thành lập ngày 22/12/2016, có trụ sở chính đặt tại Nhà máy số 29, đường số 9 - 7, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, với số vốn đăng ký là 26.712.000.000VND. Các nhà lãnh đạo chính của chủ đề là: JOHN B SHINE, GAN YEE CHUN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

|