0

VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN THINH. Môn học chuyên kinh doanh về Hoàn thiện hàng dệt may. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN THỊNH được thành lập vào ngày 30/11/2017, có trụ sở chính đặt tại số 2993/53/1, khu phố 2, phường Phú Thơ, thành phố Thủ Đậu, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 1.800.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: LÊ TRỌNG HIEU. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/an-thinh-vina-trading-production-company-limited_649627

|