0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/anh-khoa-production-trading-co-ltd_149884


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ANH KHOA. Đối tượng chuyên kinh doanh về Sản xuất trang phục, trừ trang phục lông thú. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ANH KHOA được thành lập vào ngày 31/10/2017, có trụ sở chính đặt tại số 174 Tân Sơn Nhi, Phường Tân Sơn Nhi, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một loại hình kinh doanh khác, với số vốn đăng ký là 8.200.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: Ngô Ngọc Hoa. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
 

|