0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUAN HUY ATS. Đối tượng là chuyên ngành kinh doanh trên nec sản xuất khác. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUAN HUY ATS được thành lập vào ngày 23/05/2012, có trụ sở chính đặt tại 41/4 Dương 41, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký 1.500.000.000.000.000 đồng. Người lãnh đạo chủ chốt là: NGUYỄN HUY CÔNG. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

 

Xem chi tiết tại đây: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/thuan-huy-ats-trade-production-company-limited_478635

|