Phân tích Báo cáo tài chính CÔNG TY TNHH THÁI HOÀNG


VN Cre
3 tháng trước
Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 130

CÔNG TY TNHH THÁI HOÀNG chuyên kinh doanh về N / A. CÔNG TY TNHH THÁI HOÀNG được thành lập vào ngày 19 tháng 4 năm 2012, có trụ sở chính đặt tại số.59 / 10 Tiến Cang, phường Thang Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 21.800.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: HÀ THI TUYÊN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Xem link chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/thai-hoan-company-limited_337083 

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 130