0

VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về KAIZEN TRADING CO.LTD. Đối tượng chuyên kinh doanh về Xây dựng các tòa nhà dân cư. KAIZEN TRADING CO.LTD được thành lập vào ngày 12/5/2017, có trụ sở chính đặt tại Làng Đồng Vinh, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký 2.000.000.000VND. Lãnh đạo chủ chốt là: NGUYỄN VĂN AN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Xem chi tiết tại đây: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/kaizen-trading-co-ltd_573783

|