0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRI NGUYÊN. Đối tượng là chuyên ngành kinh doanh về hoạt động tư vấn quản lý. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRÍ NGUYÊN được thành lập vào ngày 06/07/2017, có trụ sở chính đặt tại 97/2 Quốc lộ số 1A, Khu 5, Phường Thanh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một loại hình kinh doanh khác, với số vốn đăng ký là 100.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: NGUYỄN THANH TUẦN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/tri-nguyen-accounting-service-consulting-company-limited_114886

|