0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/hai-an-container-transport-company-limited_66078

 


HACT., LTD được thành lập vào cuối năm 2015 tại thành phố Hải Phòng. Đối tượng bắt đầu với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, được đóng góp bởi sáu công ty. Với tỷ lệ nắm giữ 50,5%, CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THÉP HAI AN được coi là công ty mẹ của chủ thể.
 

|