0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cotec-alida-real-estate-business-construction-company-limited_262117


VietnamCredit xin giới thiệu với Quý khách hàng về CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN COTEC ALIDA. Chuyên ngành kinh doanh về Xây dựng kết cấu công trình thuỷ công. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN COTEC ALIDA được thành lập ngày 28/11/2017, có trụ sở chính đặt tại Tầng 3 Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chủ thể là Công ty TNHH, vốn đăng ký 300.000.000.000VNĐ. Lãnh đạo chủ chốt là: NGUYỄN TRỌNG HUY. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
 

|