Phân tích dự đoán và AI trong chăm sóc sức khỏe


Phạm Trúc Vy
3 năm trước
Hữu ích 10 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 6967

Một vài năm trước đây , tôi đã viết về một dự án Ý hấp dẫn để sử dụng dữ liệu điện thoại di động để dự đoán sự khởi đầu của rối loạn lưỡng cực. Ý tưởng là các cảm biến được tích hợp trong điện thoại thông minh trung bình là lý tưởng để tìm hiểu những thay đổi tâm trạng mà người dùng trải qua khi chúng xảy ra.

Ví dụ, giai đoạn hưng cảm của tình trạng này được tiêu biểu hóa bởi tính hiếu động, có thể biểu hiện bằng lời nói nhanh, mức độ chuyển động cao và sử dụng điện thoại quá mức. Ngược lại, những người ở trạng thái trầm cảm có xu hướng thể hiện những hành vi tương tự, mặc dù ở đầu kia của quang phổ.

Đây không phải là công việc duy nhất sử dụng AI để giúp những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực, vì một bài báo gần đây của Đại học Cincinnati đã đưa ra một cách tiếp cận để dự đoán chính xác kết quả điều trị bằng cách sử dụng AI.

Các tác giả cho biết, trong tâm thần học, điều trị rối loạn lưỡng cực cũng là một nghệ thuật như một môn khoa học. Bệnh nhân có thể dao động giữa thời kỳ hưng cảm và trầm cảm. Phương pháp điều trị sẽ thay đổi trong những khoảng thời gian đó. Thật sự rất khó để điều trị chúng một cách thích hợp trong các giai đoạn của bệnh.

Các tác giả cho rằng các mô hình điều trị hiện tại dự đoán đáp ứng với điều trị lithium với độ chính xác không quá 75%. Đó là một cách tiếp cận mà họ tin rằng cần phải được cải thiện, và thực sự cách tiếp cận dựa trên AI của họ đã được tìm thấy để mang lại độ chính xác tuyệt vời 100%. Hơn nữa, mô hình cũng có khả năng dự đoán giảm các triệu chứng do điều trị với độ chính xác 92%.

Công việc này là một phần của một nhóm các dự án đang tìm cách sử dụng AI để thực hiện các phương pháp điều trị y tế sớm hơn nhưng cũng hiệu quả hơn.

Ví dụ, một dự án do EU đứng đầu đang nghiên cứu về HIV. Công việc đang được thực hiện theo một dự án của EU có tên là EuResist , đã bắt đầu từ nhiều năm trước để làm việc tối ưu hóa các phương pháp điều trị, bao gồm cả bệnh AIDS. Công cụ này được cung cấp miễn phí trên toàn EU và khai thác dữ liệu từ khắp châu Âu và châu Phi để tìm ra sự kết hợp thuốc phù hợp để cung cấp sức đề kháng trong thời gian tối đa. Điều quan trọng, nó cũng có thể cung cấp cho các bác sĩ một ý tưởng tốt về thời điểm các loại thuốc có thể hết hiệu lực.

Bạn cũng đã có dự án tiểu thuyết sử dụng AI để đảm bảo cấy ghép nội tạng thành công hơn. Nhóm nghiên cứu Úc đã sử dụng loại thuật toán AI làm nền tảng cho nhiều trang web hẹn hò hiện đại để thử và cải thiện sự chấp nhận nội tạng và đảm bảo kết nối chính xác hơn giữa người cho và người nhận nội tạng.

Đây là một thuật toán học máy được thiết kế đặc biệt bằng cách sử dụng nhiều tính năng của người cho và người nhận để dự đoán kết quả, nhóm nghiên cứu nói.

Một nhóm từ Hệ thống Y tế Mount Sinai đã sử dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên máy học tương tự để dự đoán liệu bệnh nhân ung thư máu sẽ chấp nhận tủy xương hay phát triển các biến chứng.

Chúng ta vẫn còn ở giai đoạn đầu của ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe, nhưng những dấu hiệu ban đầu đủ tích cực để cho thấy tác động của nó sẽ thực sự rất tích cực.

Hữu ích 10 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 6967