Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Tạo các yêu cầu HTTP trong Ruby & JavaScript w / Node.js

Làm cho các yêu cầu HTTPS có vẻ khó khăn kỳ lạ. Tại sao thư viện HTTP không thể tìm ra những thứ cho tôi như curl? Nó chủ yếu có thể ...

Hồng ngọc

Bạn phải chia nhỏ URL thành máy chủ, cổng và đường dẫn, sau đó thực hiện yêu cầu với use_ssl .
 

  $ irb
   
  require 'net/http'
  uri = URI::parse("https://artsy.net/api/v1/system/up")
  Net::HTTP.start uri.host, uri.port, use_ssl: (uri.scheme == "https") do |http|
   request = Net::HTTP::Get.new(uri.path)
   response = http.request request
   puts response.body
  end

Node.js

Đơn giản hơn một chút. Superagent , còn được biết đến với tên gọi là ajax với ít lực hút hơn, có thể chăm sóc mọi thứ.


  $ npm install -g superagent
   
  $ coffee
   
  http = require('superagent')
  http.get('https://artsy.net/api/v1/system/up').end((err, res) -> console.log res.body)
3 hữu ích 0 bình luận 2.3k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading