Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Tìm hiểu sâu vào phần mềm AG [Hội thảo trên web]

Làm cách nào để bạn có thể nhanh chóng kết nối tất cả các ứng dụng, dữ liệu và thiết bị của mình?

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc theo kịp nhu cầu tích hợp của mình, chúng tôi mời bạn xem bản demo trực tiếp này của Software AG, mà Forrester gần đây gọi là “sản phẩm mạnh nhất hiện tại” cho iPaaS chiến lược và tích hợp lai.

Bạn sẽ thấy:

  • Cách tích hợp các ứng dụng trong vài phút với hơn 300 trình kết nối được tích hợp sẵn

  • Sức mạnh của một nền tảng thống nhất để tích hợp ứng dụng, quản lý API, B2B, microservices và IoT

Để xem bản ghi hội thảo trên web theo yêu cầu, hãy nhấp vào liên kết ở cuối tài liệu này .

7 hữu ích 0 bình luận 12k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading