0

Chuyên kinh doanh về Bán buôn vật liệu xây dựng và vật tư lắp đặt khác. CÔNG TY TNHH ORIGIN PIPE được thành lập vào ngày 28/12/2016, có trụ sở chính đặt tại Tầng 8 Tòa nhà LOiance, 151 Võ Thị Sáu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký 1.500.000.000.000.000 đồng. Lãnh đạo chủ chốt là: DOAN NGUYEN MINH KHANH. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/origin-pipe-company-limited_587233

|