XUnit kiểm thử với phần mềm quản lý bán hàng điện thoại quy mô nhỏ


Mạnh Toàn
4 tháng trước
Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 2
Đã xem 305

Em muốn hỏi về xUnit trong visua kiểm thử vs phần mềm quản lý cửa hàng bán dt (quy mô nhỏ) thì e em nên kiểm thử gì và nên làm thế nào ??? Cảm ơn khi đã giúp đỡ

xUnit kiểm thử như thế nào???

xUnit kiểm thử với phần mềm quản lý điện thoại thì nó nên kiểm thử gì

Ví dụ 

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 2
Đã xem 305
ví dụ ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0
Grab best holiday deals and discount up to $ 50 on flight tickets to India: https://www.tripbeam.com/ "> Tripbeam.com https://www.airfarebooking.ca/ "> Airfarebooking.ca https: // www .flyopedia.com / "> Flyopedia.com https://www.tripbeam.ca/ "> Tripbeam.ca
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0