router solution

router solution

Our Experts will work with you to assess your current environment, goals, objectives, and future growth needs, strategize and plan, architect specific solutions based on your business model, implement your solutions then manage your environments and ...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 102 Đã viết lúc 1 tháng trước
Difference b/w Machine Learning & Big Data

Difference b/w Machine Learning & Big Data

Machine learning is a subset of artificial intelligence. It is based on mathematical calculation & works on algorighms. Machine learning is the scientific study of algorithms and statistical models that computer systems use to perform a specific ...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 161 Đã viết lúc 1 tháng trước
Crossword Directory

Crossword Directory

fill in crossword free crossword games best online crossword puzzles play crossword mini crossword puzzles easy online crossword crossword games best crossword puzzles ...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 192 Đã viết lúc 3 tháng trước
Why Hire Top Developers From India?

Why Hire Top Developers From India?

Do you want to hire an experienced Indian developer for your project? Well, creative professionals and talented developers are vital players when it comes to a successful business. It is no surprise that hiring programmers is a c...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 169 Đã viết lúc 3 tháng trước
On-demand Home Services App Development Platform

On-demand Home Services App Development Platform

Make Home services accessible to your customers through a simplified uber like app with extensive customization, and become the local hero of your community. On-demand Home Services App Development Platform on demand home services app development ...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 224 Đã viết lúc 3 tháng trước
Xử lý lỗi cho Apache Beam và BigQuery (Java SDK)

Xử lý lỗi cho Apache Beam và BigQuery (Java SDK)

Nếu bạn đã từng gặp phải những lỗi bực bội khi làm việc với các khung dữ liệu lớn này, hãy đọc tiếp để tìm hiểu cách giải quyết chúng (và ngừng nhổ tóc ra)!
Hữu ích 8 Bình luận 0 Đã xem 3737 Đã viết lúc 1 năm trước
Chìa khóa để sẵn sàng cho dịch vụ tự phục vụ MFT

Chìa khóa để sẵn sàng cho dịch vụ tự phục vụ MFT

MFT có thể cho phép người dùng của bạn, cả bên trong và bên ngoài, xử lý một lượng lớn dữ liệu. Đưa hệ thống của bạn đến một điểm mà nó dễ sử dụng, suy nghĩ, là khó khăn.
Hữu ích 6 Bình luận 0 Đã xem 3231 Đã viết lúc 1 năm trước
Dữ liệu lớn trong ngành năng lượng tái tạo

Dữ liệu lớn trong ngành năng lượng tái tạo

Một cuộc kiểm tra về cách thức mà các quy trình dữ liệu lớn có thể được áp dụng cho nhu cầu về nguồn năng lượng tái tạo và tiêu thụ nhiều hơn.
Hữu ích 7 Bình luận 0 Đã xem 2750 Đã viết lúc 1 năm trước
Embleema: Blockchain cho phép bạn sở hữu dữ liệu sức khỏe của mình

Embleema: Blockchain cho phép bạn sở hữu dữ liệu sức khỏe của mình

Chăm sóc sức khỏe tạo ra rất nhiều dữ liệu, nhưng hầu hết không có sẵn cho những người tạo ra dữ liệu: bệnh nhân. Tìm hiểu cách một nhóm đang sử dụng blockchain để giải quyết vấn đề này.
Hữu ích 5 Bình luận 0 Đã xem 4077 Đã viết lúc 1 năm trước
Dữ liệu Spark hiệu quả với Alluxio

Dữ liệu Spark hiệu quả với Alluxio

Trong bài viết này, chúng tôi điều tra cách sử dụng hiệu quả Spark DataFrames với Alluxio. Đọc để tinh chỉnh các kỹ năng Spark của bạn!
Hữu ích 9 Bình luận 0 Đã xem 3784 Đã viết lúc 1 năm trước
Spark là một công nghệ dữ liệu lớn nguồn mở cơ bản

Spark là một công nghệ dữ liệu lớn nguồn mở cơ bản

Một cuộc thảo luận về lý do tại sao Spark là một khung tuyệt vời cho các dự án dữ liệu lớn, hiển thị một mã mẫu nhỏ để giúp giải thích.
Hữu ích 3 Bình luận 4 Đã xem 5254 Đã viết lúc 1 năm trước
Danh sách kiểm tra đơn giản dành cho người mới bắt đầu Apache

Danh sách kiểm tra đơn giản dành cho người mới bắt đầu Apache

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu với khung nguồn mở tuyệt vời này, đừng lo lắng, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Kiểm tra tài nguyên tuyệt vời này để giúp bạn đi.
Hữu ích 5 Bình luận 0 Đã xem 10086 Đã viết lúc 1 năm trước
Đăng nhập Kafka với ngăn xếp ELK

Đăng nhập Kafka với ngăn xếp ELK

Bài viết này khám phá sự kết hợp công nghệ mà bạn có thể không quen sử dụng - sử dụng ELK Stack để thu thập và phân tích nhật ký Kafka.
Hữu ích 3 Bình luận 0 Đã xem 10856 Đã viết lúc 1 năm trước
Khối xây dựng dữ liệu lớn: Chọn kiến ​​trúc và nguồn mở ...

Khối xây dựng dữ liệu lớn: Chọn kiến ​​trúc và nguồn mở ...

Một nhà phát triển lao vào thế giới của dữ liệu lớn, xử lý luồng và phân tích tình cảm. Đọc để đi sâu với cô ấy!
Hữu ích 5 Bình luận 0 Đã xem 4138 Đã viết lúc 1 năm trước
AnzoGraph: Cơ sở dữ liệu đồ thị dựa trên tiêu chuẩn W3C

AnzoGraph: Cơ sở dữ liệu đồ thị dựa trên tiêu chuẩn W3C

Một cuộc phỏng vấn với Barry Zane của Cambridge Semantics, và người tạo ra AnzoGraph, nơi chúng tôi thảo luận về tương lai của cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn.
Hữu ích 9 Bình luận 0 Đã xem 5100 Đã viết lúc 1 năm trước

mỗi trang