2 bài viết [phân tích sự kiện]
Công cụ thu thập dữ liệu cho phân tích sự kiện

Công cụ thu thập dữ liệu cho phân tích sự kiện

Các công cụ như GA rất tuyệt vời cho đến khi một startup trở nên lớn hơn và các yêu cầu phân tích sự kiện trở nên phức tạp hơn. Dưới đây là một số công cụ thu thập dữ liệu tốt nhất cho dữ liệu sự kiện.
Hữu ích 5 Bình luận 0 Đã xem 7118 Đã viết lúc 2 năm trước
Phân tích sự kiện: Cách xác định phiên người dùng với SQL

Phân tích sự kiện: Cách xác định phiên người dùng với SQL

Các phiên người dùng được xác định tự động rất tốt để bắt đầu, nhưng khi công ty của bạn phát triển, bạn sẽ muốn có các định nghĩa phiên của riêng mình dựa trên dữ liệu sự kiện của bạn.
Hữu ích 1 Bình luận 0 Đã xem 5672 Đã viết lúc 2 năm trước