IT <code> - Tag ai trí tuệ nhân tạo [Bài viết]

Hướng dẫn UiPath cho người mới bắt đầu
8
hữu ích
65k xem

Hướng dẫn UiPath cho người mới bắt đầu

Trong bài viết trước , bạn đã có phần giới thiệu về RPA. Bây giờ trong Hướng dẫn UiPath này, tôi sẽ tìm hiểu chi tiết về công cụ UiPath, tức là các loại dự án, thành phần UiPath, cài đặt UiPath và hơn thế…
8 MOOCs hàng đầu để bắt đầu trong AI và Robotics
0
hữu ích
7.7k xem

8 MOOCs hàng đầu để bắt đầu trong AI và Robotics

Điều đầu tiên trước tiên: Trí tuệ nhân tạo (AI) không phải là tương lai ; nó đã ở đây Tin hay không, bạn sử dụng AI trong cuộc sống hàng ngày ngay cả khi không biết. Từ trợ lý cá nhân ảo như Siri, đến hỗ…
Đào tạo các mô hình TensorFlow.js với IBM Watson
7
hữu ích
7.5k xem

Đào tạo các mô hình TensorFlow.js với IBM Watson

Gần đây, Google đã giới thiệu TensorFlow.js , đây là một thư viện JavaScript để đào tạo và triển khai các mô hình học máy trong các trình duyệt và trên Node.js. Tôi đặc biệt thích khả năng chạy dự đoán trong…
Thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu được ước tính là 4.157,6 USD ...
10
hữu ích
6.2k xem

Thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu được ước tính là 4.157,6 USD ...

Theo báo cáo của GMI Research, Thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu, theo giải pháp, theo công nghệ, theo mục đích sử dụng và theo địa lý - cơ hội và dự báo 2016 20162020, thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu…