IT <code> - Tag an ninh quốc gia [Bài viết]

Sử dụng Machine Learning để trợ giúp các dịch vụ bảo mật
8
hữu ích
1.7k xem

Sử dụng Machine Learning để trợ giúp các dịch vụ bảo mật

Những thất bại trong việc phối hợp trong các dịch vụ an ninh của Mỹ đã được báo cáo rộng rãi sau hậu quả của các sự kiện như vụ tấn công 11/9. Kiến thức cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công đã có sẵn cho…