IT <code> - Tag apache tomcat [Bài viết]

Truyền phát trực tuyến HLS của RTSP bởi Nginx và Apache Tomcat
3
hữu ích
9.9k xem

Truyền phát trực tuyến HLS của RTSP bởi Nginx và Apache Tomcat

Xin chào các lập trình viên! Trong bài viết trước của tôi  , tôi đã cố gắng giải thích những điều cơ bản của HLS. Hôm nay, tôi viết bài này về cách định cấu hình Nginx cho các luồng RTSP thành HLS và cả…
Một cái nhìn sâu sắc về các tệp server.xml của Tomcat
3
hữu ích
10k xem

Một cái nhìn sâu sắc về các tệp server.xml của Tomcat

Xin chào! Hôm nay tôi sẽ giải thích từng khối trong tệp server.xml của Tomcat 8. Nhiều bạn đang sử dụng Tomcat làm máy chủ để triển khai web, một số bạn có thể thay đổi tệp server.xml theo yêu cầu của bạn…