IT <code> - Tag bản gốc [Bài viết]

Xây dựng ứng dụng di động với Angular hoặc Vue.js và NativeScript {N}
1
hữu ích
6.4k xem

Xây dựng ứng dụng di động với Angular hoặc Vue.js và NativeScript {N}

Ngày càng có nhiều nhà phát triển Java tiếp xúc với phát triển front-end trong những năm gần đây. Đối với nhóm các nhà phát triển này, việc chuyển sang phát triển ứng dụng di động với NativeScript chỉ là…
Ngày nhà phát triển NativeScript - Tối ưu hóa thời gian khởi động của các ứng dụng góc cạnh ...
6
hữu ích
2.1k xem

Ngày nhà phát triển NativeScript - Tối ưu hóa thời gian khởi động của các ứng dụng góc cạnh ...

Ngày nhà phát triển NativeScript  đã diễn ra tại thành phố New York vào ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2017. Ngày nhà phát triển là tất cả về việc cung cấp thời gian và không gian dành riêng cho các nhà phát triển…