IT <code> - Tag big data adoption [Bài viết]

Chuyển đổi dữ liệu với Bảng điều khiển BigML: Nhận Dữ liệu sẵn sàng cho ML của bạn trong ...
20
hữu ích
4.2k xem

Chuyển đổi dữ liệu với Bảng điều khiển BigML: Nhận Dữ liệu sẵn sàng cho ML của bạn trong ...

Chuẩn bị dữ liệu là nhiệm vụ quan trọng trong bất kỳ quy trình làm việc của Học máy nào, nhưng nó thường là một trong những phần khó khăn và tốn thời gian nhất. Bản phát hành sắp tới của BigML mang đến các tính năng chuyển đổi dữ…
Thực hiện một cách tiếp cận hiện đại đối với BI
2
hữu ích
7.8k xem

Thực hiện một cách tiếp cận hiện đại đối với BI

Khi các giải pháp Business Intelligence (BI) kế thừa xuất hiện, mục tiêu là đơn giản hóa việc truy cập và phân tích dữ liệu trong toàn bộ công ty. Đáng buồn thay, những lợi ích của các giải pháp này đã không bao giờ được thực…