IT <code> - Tag bot chùng [Bài viết]

Sản xuất Bot Slack trả lời cửa: Phần I
2
hữu ích
4.6k xem

Sản xuất Bot Slack trả lời cửa: Phần I

Hôm nay là tất cả về chiến thắng một vụ cá cược. Vào thứ Tư, người sáng lập đi đến bàn của tôi và nói: "Nếu bạn không cài đặt bot Slack đó, chúng tôi sẽ định tuyến số điện thoại buzzer đến điện…
Xây dựng Bot Slack nhận dạng hình ảnh trong Node.js với Watson [Video]
5
hữu ích
2.4k xem

Xây dựng Bot Slack nhận dạng hình ảnh trong Node.js với Watson [Video]

Bạn đã từng muốn thêm AI vào ứng dụng của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Trong bản ghi hình này, tôi sẽ sử dụng nền tảng Watson của IBM để tạo bot Slack nhận dạng hình ảnh trong Node.js. Chỉ trong 30…