IT <code> - Tag business intelligence and analytics [Bài viết]

Business Intelligence trong Microservices: Cải thiện hiệu suất
7
hữu ích
20k xem

Business Intelligence trong Microservices: Cải thiện hiệu suất

Bạn có biết tại sao thiết kế microservice lại rất phổ biến trong quá trình phát triển của các công cụ BI không? Câu trả lời rất rõ ràng: nó giúp phát triển các giải pháp có thể mở rộng và linh hoạt. Nhưng kiến ​​trúc…
Thực hiện một cách tiếp cận hiện đại đối với BI
2
hữu ích
7.8k xem

Thực hiện một cách tiếp cận hiện đại đối với BI

Khi các giải pháp Business Intelligence (BI) kế thừa xuất hiện, mục tiêu là đơn giản hóa việc truy cập và phân tích dữ liệu trong toàn bộ công ty. Đáng buồn thay, những lợi ích của các giải pháp này đã không bao giờ được thực…
Truy vấn con từ một nguồn dữ liệu khác trong BIRT
15
hữu ích
11k xem

Truy vấn con từ một nguồn dữ liệu khác trong BIRT

Truy vấn con từ một nguồn dữ liệu khác trong BIRT Yêu cầu là phải có một truy vấn giống như sau: 1CHỌN * TỪ bảng12WHERE oid in (3 CHỌN * TỪ bảng 24 Điều kiện WHERE ) Table1 và table2 nằm trên các cơ sở dữ liệu…