IT <code> - Tag cloud complexity [Bài viết]

Thuốc giải cho sự phức tạp đa đám mây là sự quản lý thống nhất
16
hữu ích
4.3k xem

Thuốc giải cho sự phức tạp đa đám mây là sự quản lý thống nhất

Bắt đầu đếm các lợi ích của đa đám mây và bạn sẽ sớm sử dụng hết các ngón tay: Tránh khóa nhà cung cấp Phù hợp với công cụ phù hợp cho công việc Dân chủ hóa quyền tiếp cận các bên liên quan Cân bằng hiệu suất và chi phí…
Thực hiện một cách tiếp cận hiện đại đối với BI
2
hữu ích
7.8k xem

Thực hiện một cách tiếp cận hiện đại đối với BI

Khi các giải pháp Business Intelligence (BI) kế thừa xuất hiện, mục tiêu là đơn giản hóa việc truy cập và phân tích dữ liệu trong toàn bộ công ty. Đáng buồn thay, những lợi ích của các giải pháp này đã không bao giờ được thực…