IT <code> - Tag điểm [Bài viết]

3 lời khuyên cần thiết để tái cấu trúc CSS mà không mất trí
6
hữu ích
1.5k xem

3 lời khuyên cần thiết để tái cấu trúc CSS mà không mất trí

Làm việc với mã kế thừa có thể rất cồng kềnh đối với ngay cả nhà phát triển web dày dạn nhất. Từ cú pháp căng mắt đến các vấn đề về hiệu suất trên phạm vi toàn cầu, mã không chính đáng có thể là một trong…