IT <code> - Tag DNA [Bài viết]

Chúng tôi luôn cần thêm dung lượng, đó là trong DNA của chúng tôi
5
hữu ích
7.3k xem

Chúng tôi luôn cần thêm dung lượng, đó là trong DNA của chúng tôi

Có đủ đáng tin cậy, nhanh chóng, bộ nhớ máy tính có sẵn là không thể. Chúng tôi luôn muốn nhiều hơn, và chúng tôi luôn muốn nó nhanh hơn, và chúng tôi muốn nó tồn tại, và chúng tôi muốn nó rẻ hơn, và chúng…