IT <code> - Tag giải pháp tự động hóa [Bài viết]

Tạo bộ chọn đối tượng đáng tin cậy bằng Spy Web Utility
3
hữu ích
3.1k xem

Tạo bộ chọn đối tượng đáng tin cậy bằng Spy Web Utility

Katalon Studio Spy Web Utility cung cấp khả năng chụp đối tượng thông minh và phản hồi ngay lập tức về tính độc đáo của bộ chọn. Có hai bộ chọn được sử dụng rộng rãi: CSS và XPath . Bộ định vị là các thuộc…
Cách xử lý cảnh báo bằng Katalon Studio
9
hữu ích
8.0k xem

Cách xử lý cảnh báo bằng Katalon Studio

1. Cảnh báo là gì? Thông báo là một chức năng JavaScript được sử dụng để thông báo cho người dùng trên trang Web. Nó hiển thị một hộp thoại với một thông báo được chỉ định và các nút OK / Hủy. Cảnh báo là…