IT <code> - Tag hls phát trực tiếp [Bài viết]

Truyền phát trực tuyến HLS của RTSP bởi Nginx và Apache Tomcat
3
hữu ích
9.9k xem

Truyền phát trực tuyến HLS của RTSP bởi Nginx và Apache Tomcat

Xin chào các lập trình viên! Trong bài viết trước của tôi  , tôi đã cố gắng giải thích những điều cơ bản của HLS. Hôm nay, tôi viết bài này về cách định cấu hình Nginx cho các luồng RTSP thành HLS và cả…
Giao thức truyền phát HLS
7
hữu ích
8.1k xem

Giao thức truyền phát HLS

HLS (Truyền phát trực tiếp HTTP) HLS là một giao thức truyền phát dựa trên HTTP. Trước khi bắt đầu với giao thức, chúng ta cần hiểu các nguyên tắc cơ bản của video kỹ thuật số. Tham khảo liên kết dưới đây…