IT <code> - Tag keydb [Bài viết]

Ảnh hưởng của Redis SCAN đến hiệu suất và KeyDB đã cải thiện nó như thế nào
20
hữu ích
8.5k xem

Ảnh hưởng của Redis SCAN đến hiệu suất và KeyDB đã cải thiện nó như thế nào

SCAN là một công cụ mạnh mẽ để truy vấn dữ liệu, nhưng tính chất ngăn chặn của nó có thể phá hủy hiệu suất khi được sử dụng nhiều. KeyDB đã thay đổi bản chất của lệnh này trong phiên bản Pro, cho phép các lệnh cải thiện hiệu…