IT <code> - Tag local docker [Bài viết]

Chạy hình ảnh Docker cục bộ trong Kubernetes
4
hữu ích
83k xem

Chạy hình ảnh Docker cục bộ trong Kubernetes

Chắc chắn một trong những cách triển khai Kubernetes dễ dàng nhất trong môi trường cục bộ là sử dụng minikube. Đầu tiên nên hiểu rằng minikube là một máy ảo có cài đặt công cụ Docker. Công cụ Docker chạy trên máy cục bộ của bạn…