IT <code> - Tag lý thuyết nhận thức [Bài viết]

Khoa học dữ liệu: Những gì bạn đã biết có thể làm tổn thương bạn
1
hữu ích
8.7k xem

Khoa học dữ liệu: Những gì bạn đã biết có thể làm tổn thương bạn

Các hiệu ứng Einstellung là một hiện tượng tâm lý mà thay đổi cách chúng ta đến với giải pháp và cản trở sự đổi mới. Mỗi ngày chúng tôi giải quyết các vấn đề - từ việc chọn cách nhanh nhất để làm việc, đến…
IoT nhận thức trong thể thao
5
hữu ích
1.6k xem

IoT nhận thức trong thể thao

Internet nhận thức là về việc cho phép các công nghệ IoT hiện tại có trí thông minh giống con người. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp lời khuyên chuyên gia dựa trên các lĩnh vực được nhắm mục tiêu. IoT nhận…