IT <code> - Tag managing microservices [Bài viết]

TechT Talk With Tom Smith: Tương lai của việc di chuyển microservices
18
hữu ích
5.6k xem

TechT Talk With Tom Smith: Tương lai của việc di chuyển microservices

Microservices không phải là thứ duy nhất di chuyển! Để hiểu tình trạng hiện tại của việc di chuyển các ứng dụng cũ sang microservices, chúng tôi đã nói chuyện với các giám đốc điều hành CNTT từ 18 công ty khác nhau.…
Bộ nhớ cache của tôi ở đâu? Các mẫu kiến ​​trúc cho bộ nhớ đệm Microservices
1
hữu ích
50k xem

Bộ nhớ cache của tôi ở đâu? Các mẫu kiến ​​trúc cho bộ nhớ đệm Microservices

Một ví dụ về một mẫu kiến ​​trúc. Tôi chắc rằng bạn sử dụng bộ nhớ đệm ở đâu đó trong hệ thống của mình. Điều này có thể là để cải thiện hiệu suất, giảm tải phụ trợ hoặc giảm thời gian chết. Mọi người đều sử dụng bộ…