IT <code> - Tag managing postgresql instances [Bài viết]

Quản lý nhiều phiên bản PostgreSQL trên Ubuntu / Debian
8
hữu ích
16k xem

Quản lý nhiều phiên bản PostgreSQL trên Ubuntu / Debian

Giới thiệu Những DBA là chuyên gia trong một hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ tìm kiếm các hệ thống cơ sở dữ liệu khác có "các tính năng tương tự". Xu hướng của con người là nhìn vào bất kỳ công nghệ mới nào và so sánh nó với một…