IT <code> - Tag ngây thơ [Bài viết]

Hướng dẫn Naive Bayes: Phân loại Naive Bayes trong Python
8
hữu ích
14k xem

Hướng dẫn Naive Bayes: Phân loại Naive Bayes trong Python

Phân loại và dự đoán là hai khía cạnh quan trọng nhất của Machine Learning và Naive Bayes là một thuật toán đơn giản nhưng mạnh mẽ đáng ngạc nhiên cho mô hình dự đoán. Vì vậy, các bạn, trong hướng dẫn Naive…