IT <code> - Tag phần mềm như một dịch vụ [Bài viết]

Phân tích dữ liệu thăm dò trong Python kiểu chức năng
1
hữu ích
9.0k xem

Phân tích dữ liệu thăm dò trong Python kiểu chức năng

Dưới đây là một số thủ thuật để làm việc với trích xuất tệp nhật ký. Chúng tôi đang xem xét một số chiết xuất Enterprise Splunk. Chúng ta có thể nghịch ngợm với Splunk, cố gắng khám phá dữ liệu. Hoặc chúng ta…
Suy nghĩ sâu sắc về trực quan gia sư Python
7
hữu ích
4.8k xem

Suy nghĩ sâu sắc về trực quan gia sư Python

Đọc này: http://radar.oreilly.com/2015/08/learning-programming-at-scale.html Công cụ trực quan cốt lõi ( pythontutor.com ) có thể hữu ích cho nhiều người. Các môi trường được chia sẻ có vẻ như là một ý tưởng…