IT <code> - Tag phòng thu hình [Bài viết]

Visual Studio trên Linux
4
hữu ích
11k xem

Visual Studio trên Linux

Đối với bài thuyết trình sắp tới của tôi, ASP.NET ASP.NET Core trên Linux, tôi cần Linux VM Tôi có thể truy cập bằng máy tính để bàn từ xa để chạy Visual Studio Code. Sau nhiều giờ, nhiều vấn đề khác nhau…