IT <code> - Tag tableau analytics [Bài viết]

Thực hiện một cách tiếp cận hiện đại đối với BI
2
hữu ích
7.8k xem

Thực hiện một cách tiếp cận hiện đại đối với BI

Khi các giải pháp Business Intelligence (BI) kế thừa xuất hiện, mục tiêu là đơn giản hóa việc truy cập và phân tích dữ liệu trong toàn bộ công ty. Đáng buồn thay, những lợi ích của các giải pháp này đã không bao giờ được thực…