IT <code> - Tag trang web tĩnh [Bài viết]

Xây dựng trang web tĩnh của bạn với Hugo, FlightJS, Sass và Gulp
5
hữu ích
8.9k xem

Xây dựng trang web tĩnh của bạn với Hugo, FlightJS, Sass và Gulp

Hugo cung cấp một không gian làm việc tốt để tạo bố cục và nội dung. Tôi rất hài lòng với các tùy chọn có sẵn để tùy chỉnh trang web. Tuy nhiên, Hugo không có tiếng nói về cách cấu trúc CSS và JavaScript để…
Nhìn vào hai trình tạo trang web tĩnh Julia Hugo và Jekyll
8
hữu ích
9.3k xem

Nhìn vào hai trình tạo trang web tĩnh Julia Hugo và Jekyll

Hôm nay, tôi phải nhanh chóng lắp ráp một trang web wiki / blog cho ngôi đền của gia đình chúng tôi ở Ấn Độ. Lúc đầu, tôi đã cân nhắc thực hiện tùy chọn truyền thống của mình để tận dụng WordPress, nhưng sau…
Sự hồi sinh của tĩnh
2
hữu ích
3.4k xem

Sự hồi sinh của tĩnh

Các trang web tĩnh đã có từ lâu như web, nhưng các trang web tĩnh ngày nay phục vụ một mục đích rất khác so với các tệp hình ảnh và HTML không phức tạp mà bạn đã sử dụng để FTP cho máy chủ web của mình. Làm…
Bởi vì GitHub đã quyết định tôi phải: Chuyển đổi từ dệt may sang Markdown
3
hữu ích
8.6k xem

Bởi vì GitHub đã quyết định tôi phải: Chuyển đổi từ dệt may sang Markdown

Các thông báo chi tiết một vài điều: hỗ trợ dệt sẽ biến mất, Markdown sẽ chỉ được thực hiện thông qua Kramdown, và Pygments đang biến mất và được thay thế bằng tương thích (và nhanh hơn) Rouge nổi bật cú…
Nắm bắt sự đơn giản với Trình tạo trang tĩnh
3
hữu ích
1.5k xem

Nắm bắt sự đơn giản với Trình tạo trang tĩnh

Bài viết này được giới thiệu trong Hướng dẫn DZone mới về Phát triển Web: Ứng dụng và Khung, Tập I. Nhận bản sao miễn phí của bạn cho các bài viết sâu sắc hơn, thống kê ngành và hơn thế nữa! Trong nhiều…
8 xu hướng phát triển web cho năm 2018
3
hữu ích
8.5k xem

8 xu hướng phát triển web cho năm 2018

Kể từ khi thực hiện, internet đã tiếp tục phát triển. Trong những ngày đầu, Mosaic và Netscape Navigator đã giúp dân chủ hóa nó, và kể từ đó mỗi năm mới lại mang đến những khái niệm mới, ý tưởng mới và xu…