IT <code> - Tag viewencapsulation [Bài viết]

ViewEncapsulation trong Angular là gì?
5
hữu ích
16k xem

ViewEncapsulation trong Angular là gì?

Để hiểu về ViewEncapsulation trong Angular, trước tiên, chúng ta nên hiểu  Shadow DOM. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về  Shadow DOM tại đây . Nói một cách đơn giản, Shadow DOM mang đến sự đóng gói  cho các…