IT <code> - Tag xây dựng ứng dụng trực quan [Bài viết]

Cảm thấy như một đứa trẻ một lần nữa - Chơi với một số khối
5
hữu ích
8.1k xem

Cảm thấy như một đứa trẻ một lần nữa - Chơi với một số khối

Blockly là ngôn ngữ hình ảnh đã được sử dụng từ ít nhất năm 2011. Nó được sử dụng bởi và là một phần không thể thiếu của một số dự án và hệ thống:Trò chơi Blockly Trò chơi dành cho lập trình viên ngày mai.Ứng…