IT <code> - Tag xung đột hợp nhất [Bài viết]

Hướng dẫn về Hợp nhất Git
0
hữu ích
1.9k xem

Hướng dẫn về Hợp nhất Git

Cách ly các tính năng thành các nhánh khác nhau là một thực tiễn quan trọng đối với bất kỳ nhà phát triển nghiêm túc nào. Bằng cách tách riêng từng tính năng, sửa lỗi hoặc thử nghiệm làm việc, bạn sẽ tránh…