Kế toán - Tag . hàng tồn kho được định giá bằng cách sử dụng fif [Bài viết]

HELPPP !!!! CÁC AC GIÚP E VỚI Ạ
0
hữu ích
63 xem

HELPPP !!!! CÁC AC GIÚP E VỚI Ạ

Hàng tồn kho được định giá bằng cách sử dụng FIFO trong các kỳ kế toán trước nhưng kế toán đang xem xét thay đổi thành phương pháp bình quân gia quyền trong năm nay. Nếu công ty thay đổi phương pháp đánh giá hàng tồn kho thì báo…