Kế toán - Tag b17nlkt [Bài viết]

bài tính giá xuất kho
0
hữu ích
94 xem

bài tính giá xuất kho

mọi người giúp e vớiCó tài liệu về 2 loại vật liệu như sau:Tồn kho đầu tháng 3/N: Vật liệu chính: 500kg x 3.000đ/kg Vật liệu phụ: 200kg x 1.000đ/kgCác nghiệp vụ nhập xuất trong tháng:1. PNK số 2 ngày 5/3 nhập kho: 1.000 kg VL…